Kurs i kultur: Priser 2022 / 2023

PRISER FOR KURS I KULTUR 2022 / 2023

Kurs i kultur på en uke (privatundervisning)

Snakke om vin: 560 euro
Kunstvandringer: 450 euro
Italiensk litteratur fra '900: 400 euro
Samtidsromaner: 400 euro
Historie og nåtid: 400 euro


Kulturkurs på 1 uke (gruppekurs)
Italiensk og Kunst (fra 27. til 31. mars 2023 og fra 9. til 13. otober 2023)
1-ukeskurs: 500 euro
Italiensk spasertur (fra 3. til 7. oktober 2022, fra 3. til 7. april 2023, fra 5. til 9. juni 2023 og fra 2. til 6. oktober 2023)
1-ukeskurs: 600 euro
Den etruskiske verden (fra 24. til 28. oktober 2022 og fr 15. ti 19. mai 2023)
1-ukeskurs: 500 euro